Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTBT THCS Nà Hỳ

Nà Hỳ 1- Nà Hỳ, Nậm Pồ, Điện Biên
dbn-nampo-ptdtbtthcsnahy@edu.viettel.vn